11. oktoober 2017Algas konkurss presidendi noore haridustegelase ja reaalainete preemiatele

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale, millele saab kandideerida 23. oktoobrini.

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI

PRESSITEADE

6. oktoober 2017


Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi presidendi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale, millele saab kandideerida 23. oktoobrini.
 
Kolm 4000 euro suurust noore haridustegelase preemiat antakse välja koostöös Danske Bankiga ning samuti 4000 euro suurune reaalainete eripreemia koostöös Skype Eestiga.
 
Preemiatele on oodatud kandideerima 35-aastased ja nooremad inimesed, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi õpetaja või õppejõuna, haridusasutuste või -organisatsioonide töötajana, õppematerjalide väljatöötajana ning haridusuuenduste algataja või elluviijana.
 
Kandidaate saavad esitada nii tingimustele vastavad kandidaadid ise, nende tööandjad või muud haridusalal tegutsevad organisatsioonid ja inimesed. Valiku kandidaatide seast teeb Kultuurirahastu nõukogu.
 
Kandideerimiseks tuleb esitada kandidaadi kirjalik avaldus koos isikuandmetega, preemiale esitatud tegevuste põhjaliku kirjelduse ja soovituskirja(de)ga, mis tuleb saata hiljemalt 23. oktoobril (kaasa arvatud) digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpinfo@vpk.ee või Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu postiaadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn.
 
Põhjalikumalt on tingimused kirjas preemiate statuutides:
 
Noore haridustegelase preemia: https://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4916-hariduspreemia/layout-institution.html
Reaalainete eripreemia: https://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4915-reaalteaduste-eripreemia/layout-institution.html
 
Lisainfo:
Urmo Kübar
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
urmo.kybar@vpk.ee
Telefon: 631 6202
 
Vabariigi Presidendi Kantselei
kommunikatsiooniosakond


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association