05. oktoober 2017Mõtted uueks õppeaaastaks.

Uue õppeaasta esimene töine kuu on lõppenud. Uus õppeaasta toob alati midagi uut nii juba kogemusega kui alles alustavatele koolijuhtidele.

Sel sügisel on muudatusi õigusaktides. 01.09.2017 jõustusid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega. Nüüd hakkab järelevalvet tegema üksnes Haridus- ja Teadusministeerium. Selle muudatusega seoses muutub 01.01.2018 kehtetuks haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määrus nr 14 „Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise … “, kuivõrd järelevalve üleviimisega Haridus- ja Teadusministeeriumisse ei ole temaatilise järelevalve määrus enam vajalik.

Millised on HTMi prioriteedid 2017/2018. õppeaastal, seda saab lugeda HTMi materjalist “Tähtsamad tegevused 2017/2018. õppeaastal”. Kogemus näitab, et trükitud teemadele tuleb aasta jooksul lisa erinevate algatuste, mõtete ja ideede elluviimiseks. Kõigeks selleks peab EKJÜ olema valmis nii oma seisukohti kujundama kui ka aktiivselt osalema töörühmades.


Lisaks HTMi seatud olulistele teemadele, raamistavad sellel õppeaastal EKJÜ tegevust ka ettevalmistustööd Euroopa koolijuhtide konverentsi, ESHA 2018, läbiviimiseks järgmisel sügisel Eestis. Koolide koostöö kütkestava koolipäeva sisutamiseks on eriliselt olulise kaaluga. Soovime ju pakkuda meie külalistele mitmepalgelist ülevaadet meie haridusest ja kultuurist riigi erinevates omavalitsusüksustes.

Algatusi ja ettepanekuid hariduses, nt lävendipõhine vastuvõtt gümnaasiumi, on pakutud viimastel aegadel hoogsalt. Kuid iga initsiatiivi, uuenduse ja arenduse aluseks on visioon. Aeg tundub küps olema, et algatada avalik arutelu dokumendi "Hariduseesmärgid 2030" koostamiseks. Saab ju Eesti elukestva õppe strateegia 2020 varsti läbi, kuid selleks, et leppida kokku järgnevate aastate kõige olulisemates hariduseesmärkides, mille saavutamine nõuab pikaajalist süstemaatilist tööd, võib minna rohkem aega, kui selleks paraku jäänud on. Loodan väga, et meie haridussüsteemi ei saaks kirjeldada Lewis Carrolli öelduga: “Kui sa ei tea, kuhu lähed, siis viib iga tee su kohale.”

Parima tulemuse saab alati koos planeerides, koos töötades, koos uusi lahendusi otsides. Soovin edukat koostööaastat kõikidele koolijuhtidele ning koostööpartneritele!

Toomas Kruusimägi
EKJÜ juhatuse esimees

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association