26. aprill 2017EKJÜ arvamus "2017/2018 õppeaasta tasemetööde ja eksamite ajakava"

24.03.2017. a. edastas EKJÜ ettepanekud määruse „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal“ projektile. EKJÜ liikmed ei toetanud nimetatud määruse projekti esitatud kujul.

Esitasime kokkuvõtte koolijuhtide poolt määruse projekti kohta esitatud
parandustest ja ettepanekutest.

Ettepanek 1. Põhikooli tasemetöid planeerida ajavahemikku 15.05-31.05.2018 nii, et
õpilasel ei tuleks sooritada, rohkem, kui üks tasemetöö nädala jooksul lähtudes
sotsiaalministri määrusest nr. 36, 27. märtsist 2001.

Ettepanek 2. Muuta põhikooli lõpueksamite ajakava ja määrata põhikooli
lõpueksamid ajavahemikku 01.06-15.06.2018.
Põhjendus: Eksamite läbiviimine esitatud ajavahemikus viimase õppeperioodi lõpus
võimaldab vajadusel korraldada veel enne jaanipäeva ja korraliste puhkuste algust
järeleksameid. Kui põhikooli järeleksamid jäävad augustisse, siis ei ole nimetatud
õpilastel enam võimalik samal aastal haridusteed jätkata.

Ettepanek 3. Muuta gümnaasiumi lõpueksamite ajakava ja määrata gümnaasiumi
lõpueksamid ajavahemikku 30.04-18.05.2018.
Põhjendus: Eksamite läbiviimine esitatud ajavahemikus võimaldab koolidel
korraldada mõistlikumalt nii õppetööd kui läbi viia gümnaasiumi koolieksamit.
Samuti tagab see riigieksamite hindajatele piisava aja eksamitööde hindamiseks ja
vajadusel korduvhindamiseks.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association